สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ร.ร.บ้านคำฮี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ

โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2558 เวลา 14:37 น. IP: 1.1.131.180
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ


ประกาศโรงเรียนบ้านคำฮี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคำฮี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ฉ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ฉ  แดงพานิช ๔๐๕,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวีระศักดิ์ สีหะมงคล)
ประธานกรรมการเปิดซอง