สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL

โพสต์เมื่อ : 23 พ.ค. 2558 เวลา 15:57 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อเรียนจบชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ จากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๔๐ น. ของทุกวัน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกำหนดสถานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน ณ โรงแรมพลอยพาเลซและประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเท็ล

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ