สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การฝึกทบทวนผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2557 เวลา 15:12 น. IP: 182.93.214.225

ด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จึงมีโครงการจัดพิธีสวนสนามขึ้น เพื่อให้พิธีสวนสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ทางคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายฯ จึงมีโครงการฝึกทบทวนผู้กำกับลูกเสือขึ้น ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม    
ดังนั้นจึงขอให้ท่านแจ้งอนุญาตให้ผู้กำกับลูกเสือเข้าฝึกทบทวนอย่างน้อย ๑ ท่าน และให้นำธงลูกเสือ    และป้ายโรงเรียนเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าว
                               
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ