|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การฝึกทบทวนผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่
+โพสต์เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2557 เวลา 15:12 น. IP: 182.93.214.225

ด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จึงมีโครงการจัดพิธีสวนสนามขึ้น เพื่อให้พิธีสวนสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ทางคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายฯ จึงมีโครงการฝึกทบทวนผู้กำกับลูกเสือขึ้น ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม    
ดังนั้นจึงขอให้ท่านแจ้งอนุญาตให้ผู้กำกับลูกเสือเข้าฝึกทบทวนอย่างน้อย ๑ ท่าน และให้นำธงลูกเสือ    และป้ายโรงเรียนเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าว
                               
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี [101]
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) [272]
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าพรรษา 2561 [109]
วันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 [139]
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [165]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org