สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมข้าราชการครูโรงเรียนเครือข่าย “โนนเมืองคำ โมเดล”

โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2557 เวลา 19:43 น. IP: 110.77.241.14

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุริยะ ใจวงษ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมพบปะ มอบนโยบายและรับทราบปัญหาการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก “โนนเมืองคำ โมเดล” ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า และโรงเรียนบ้านคำเม็ก ในการประชุมข้าราชการครูโรงเรียนเครือข่าย “โนนเมืองคำ โมเดล” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดย ผอ.สพป.มุกดาหาร ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเหมือนลูกหลาน มีความรู้ในวิชาที่สอน รู้จักวิธีการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลที่เน้นกระบวนการคิด/วิเคราะห์ และตั้งเป้าให้ชั้น ป.๑ ต้องอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย ๖๐% ชั้น ป.๒ ต้องอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย ๘๐% และชั้น ป.๓ ต้องอ่านหนังสือให้ได้ครบทุกคน หรือ ๑๐๐% ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานให้ ผอ.สพป.มุกดาหาร ทราบทันที

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 999