สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ รับการนิเทศตามแนวทางจตุรวิถีฯ

โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2557 เวลา 10:20 น. IP: 1.1.128.53
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ ได้รับการนิเทศตามแนวทางจตุรวิถียกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะนิเทศนำโดยท่านผอ.ถวิล สุวรรณมุข ผอ.สมชาย อุตสาหะ ผอ.พงศธร วรรณา ผอ.ฐนิศรา นักลำ ศน.สมสุข ตรงสุวรรณ์ การนิเทศในครั้งนี้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ
การนิเทศจตุรวิถีฯ