สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุุกดาหารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

โพสต์เมื่อ : 23 ก.ค. 2557 เวลา 15:50 น. IP: 202.29.213.146

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการการเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และการมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล รอบที่ ๑ โดยสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย นโยบายและแนวทางการทำงานของ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามจตุรวิถีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การกรอกข้อมูลสมัครสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การใช้งานระบบโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน แนวปฏิบัติการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.๒๔๙๔ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดงานเกษียณอายุราชการ การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรายงานระบบควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๗ และการสรรหาและการเลือก กตปน.

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 1177