สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการขยายผล DLIT

โพสต์เมื่อ : 14 ก.ย. 2558 เวลา 17:25 น. IP: 202.29.177.239
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 13 – 14 กันยายน 2558 คุณครูไสว ศรีมณีพันธ์ และคุณครูยิ้มละไม เมืองโคตร ครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ได้เข้าร่วมอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตรการพัฒนาครู เป็นการประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT หรือ Distance Learning Information Technology,Google Apps for Education และ Microsoft Office 365 รุ่นที่ 3 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำสื่อการสอนและวีธีการสอนจากเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application) มาจัดห้อง On Line (DLIT Classroom) ได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการใช้ Computor, Tablet หรือ Smart phone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดฯ ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ