สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์

โพสต์เมื่อ : 5 พ.ย. 2558 เวลา 09:39 น. IP: 110.78.150.59
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา นำโดย คุณครูอดิศร บุตรดีวงค์ และลูกเสืออีก 2 นาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ๒๕๕๘ ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กำหนดมาตรการกลุ่มวัยรุ่นอายุ ๑๓ – ๑๙ ปี ให้มีการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาทุกแห่ง โดยได้จัดส่งธงสัญลักษณ์หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและเครื่องหมายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อมอบให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ๕๗ แห่ง มีครูที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและนักเรียนผ่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเข้าร่วมประชุมและรับมอบธง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๑ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ