สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนฯได้เข้าร่วมการประชุม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2558 เวลา 22:48 น. IP: 110.77.241.180
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กิจกรรมจิตศึกษาและ PLC (Professional Learning Community) ที่โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยกำหนดการประชุมในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาและต่อยอด ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๓๐ โรงเรียน รวม ๓๕๐ คน ให้สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสุขกับการเรียนรู้ พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คณะวิทยากรนำโดย นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา คณะครูจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ศึกษานิเทศก์ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนนำร่อง CR: (ภาพ/ข่าว : ปาริชาติ นรจีน& สพป มุกดาหาร)

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ