สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านนนาตะแบง 1 กับกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

โพสต์เมื่อ : 23 พ.ย. 2558 เวลา 10:07 น. IP: 202.29.177.246
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 ได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ภายใต้โครงการออมทรัพย์ออมความดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 ได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ภายใต้โครงการออมทรัพย์ออมความดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 
ปัจจุบันธนาคารโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 มีสมาชิก ทั้งหมด 322 คน คิดเป็นร้อยละ 93.07 ของนักเรียนและบุคลกรทั้งหมดรวมทั้ง โดยมียอดเงินฝากทั้งสิ้น 680,289.75 บาท คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 ขอขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารโรงเรียนของเร
าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ