สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕

โพสต์เมื่อ : 7 ธ.ค. 2558 เวลา 20:34 น. IP: 183.89.75.4
แชร์ให้เพื่อน

วันนี้ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่ ๑๐๓ ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงได้กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ ๙ อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล” โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมอาเซียน ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญ ความสามารถของบุตรหลาน และได้ทราบถึงผลงานด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในทุกด้าน ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด เข้าร่วมงาน ๗๖ เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๖๑ เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๕ เขต

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ