|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ยกระดับผลสัมทธิ์)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2557 เวลา 15:02 น. IP: 182.93.233.65

เมื่อเวลา 09.00 ได้มีคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มานิเทศครูผู้สอนโรงเรีึยนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ตามชั้นเรียน ตั้งแต่ ป.1-ป.6 จำนวน 19 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพลังคำชะอี ทางโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ได้ตอนรับและขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่มานิเทศในครั้งนี้

นิเทศชั้นป.6
นิเทศชั้นป.6
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ยกระดับผลสัมทธิ์)
นิเทศชั้น ป.1/2 เรียนคอมพิวเตอร์
นิเทศชั้น ป.1/2 เรียนคอมพิวเตอร์
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ยกระดับผลสัมทธิ์)
กรรมการนิเทศการสอนนักเรียนชั้น ป.3
กรรมการนิเทศการสอนนักเรียนชั้น ป.3
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ยกระดับผลสัมทธิ์)
กรรมการนิเทศพูดคุยปัญหาการอ่านของนัเรียนในห้องเรีย
กรรมการนิเทศพูดคุยปัญหาการอ่านของนัเรียนในห้องเรีย
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ยกระดับผลสัมทธิ์)
กรรมการนิเทศการสอนนักเรียนชั้นป.6/2 เรียนคณิตศาสตร
กรรมการนิเทศการสอนนักเรียนชั้นป.6/2 เรียนคณิตศาสตร
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ยกระดับผลสัมทธิ์)
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า [24]
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ฯ ตำบลโพนงาม ณ รร.บ้านตูมหวาน [29]
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของโรงเรียน [42]
อบรมคุณธรรม 12 ประการ นร.เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ [32]
อบรมActive Learning เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ [113]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org