สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

โพสต์เมื่อ : 22 ธ.ค. 2558 เวลา 16:14 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารจำกัด นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ร่วมงานดังกล่าวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัดมุกดาหาร โดยมี สพป.มุกดาหาร ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เป็นเจ้าภาพหลักการจัดงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเจ้าภาพ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ