สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมคณะกรรมการฯ เอกชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

โพสต์เมื่อ : 7 ม.ค. 2559 เวลา 16:25 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยมีวาระการประชุม อาทิ การจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ การจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้น

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ