สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2559 เวลา 15:27 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน ๗๐ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาคนและพัฒนางาน อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างได้ และมีความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยก่อนการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้มอบงบประมาณสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านชะโนด ๒ ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ การกล่าวสุนทรพจน์โครงการโรงเรียนสุจริต โดย เด็กหญิงปัญญาพร กุลสุทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหว้านน้อย และเด็กชายณัฐพงศ์ แก้วหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ