สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์เมื่อ : 25 ก.พ. 2559 เวลา 15:40 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร และคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลาเอนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายปกติ รวม ๑๐ นโยบาย ประกอบด้วย ๑)การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ๒)การแก้ปัญหาการออกกลางคัน ๓)การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ ๔)การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง ๕)การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขต่อการเรียนรู้ ๖)การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๗)การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียน ๘)การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๙)การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา และ ๑๐)การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ