สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประชุมโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียน

โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค. 2559 เวลา 18:02 น. IP: 119.42.68.12
แชร์ให้เพื่อน

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๑๕ น. ที่โรงแรมพลอยพาเลซ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียน โดยสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้มีองค์กรเป็นตัวแทนคนพิการด้านการเรียนรู้ในพื้นที่ระดับจังหวัดซึ่งทำหน้าที่ประสานงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านการเรียนรู้ให้มีองค์กรเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นผู้พิการและเป็นเครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางการเรียนรู้และทำงานร่วมกับหน่อยงานต่างๆในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการทางการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาสวัสดิการของคนพิการทางการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน จากโรงเรียนต้นแบบ/แกนนำการจัดการเรียนรวม และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมจำนวน ๕๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ