สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือชาวบ้าน

โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2559 เวลา 12:03 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ ๓ เดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในการนี้ นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยมีนายครองทรัพย์ บุญทศ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน และร่วมกันพิจารณาแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การประสานงาน ประสานใจ กระตุ้นเตือนในการดำเนินงานกิจการลูกเสือชาวบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ แก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขให้องค์กรลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่มีความยั่งยืนมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 662