สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์

โพสต์เมื่อ : 29 มี.ค. 2559 เวลา 14:15 น. IP: 202.29.213.146

วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านบาก ๒ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยนางมลัยรัก  ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโครงการหนึ่งในบันทึกความเข้าใจตกลงความร่วมมือ(MOU)การจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็น ๔ โซน คือ โซนฟิสิกส์ โซนคณิตศาสตร์ โซนชีววิทยาและโซนดาราศาสตร์ ใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบาก ๒ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งด้วย   

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 660