|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2559 เวลา 14:15 น. IP: 202.29.213.146

วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านบาก ๒ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยนางมลัยรัก  ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโครงการหนึ่งในบันทึกความเข้าใจตกลงความร่วมมือ(MOU)การจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็น ๔ โซน คือ โซนฟิสิกส์ โซนคณิตศาสตร์ โซนชีววิทยาและโซนดาราศาสตร์ ใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบาก ๒ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งด้วย   

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางฯ เครือข่าย อ.ดอนตาล [82]
เครือข่าย อ.ดงหลวง,คำชะอี ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางฯ [125]
กลุ่มเครือข่าย อ.นิคมคำสร้อย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางฯ [104]
รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑ [292]
พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร [312]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org