สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2559 เวลา 16:28 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย ที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน โดยรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย นักเรียนชาย ๔ คน คือ ๑.นายธนาวุธ  เหง้าโอสา โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง ๒.นายภูวดล  รูปสะอาด โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  อำเภอเมืองมุกดาหาร ๓.นายธงชัย  ทองรัตน์ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา อำเภอดอนตาล ๔.นายปณิธาน  จังหวัดกลาง โรงเรียนบ้านแก้งนาง อำเภอดงหลวง และนักเรียนหญิง ๔ คน คือ ๑.น.ส.ดลยา  วงค์รัตนะ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอดอนตาล ๒.น.ส.วิราพร  บุพชาติ โรงเรียนบ้านนาทาม อำเภอดอนตาล ๓.น.ส.รัตติกาล  ลวงสวาท โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา อำเภอดอนตาล ๔.น.ส.สุวิมล  ชาวนาผือ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา  อำเภอดอนตาล

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 659