สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

โพสต์เมื่อ : 12 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 น. IP: 202.29.213.146

เมื่อเวลา ๐๙.๔๙ น. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และพระครูศิริปัญญกิจ เจ้าอาวาสวัดบรรพตมโนรมณ์ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเจิมป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ศึกษาธิการภาค ๑๑ ดร.มารุต อุปนิสากร ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นายปริญญา ธรเสนา รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด และอำนาจหน้าที่อื่นๆ จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มุกดาหาร การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 1020