|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
+โพสต์เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2559 เวลา 11:24 น. IP: 110.77.244.158

วันนี้ (๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ ทั้งนี้ วันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ เหล่าพสกนิกรชาวไทยจึงถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันฉัตรมงคลรำลึก” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ตามพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรมูลนิธิ พสกนิกรร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๙
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานฯ [19]
สพป.มุกดาหาร พัฒนายกระดับการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ [109]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” [47]
กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็น พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน [80]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [159]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org