สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

โพสต์เมื่อ : 12 พ.ค. 2559 เวลา 16:35 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากภาคส่วนเข้าร่วมประชุม วาระการประชุมสำคัญอาทิ พิจารณาขอความเห็นชอบประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเด็กในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้าย/โอน และแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เป็นต้น

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 753