สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เครือข่ายคำอาฮวนอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวประเมิ

โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2559 เวลา 11:05 น. IP: 223.24.71.242
แชร์ให้เพื่อน

กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว  PISA    เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คิดวิเคราะห์ และสื่อสารตามแนวทางประเมินผลนักเรียน   (PISA)  เพื่อให้ครูสามารถนำไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์   ทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนานวัตกรรมการสอนในการแก้ปัญหาการอ่าน  การเขียน  โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่  11 - 12  มิถุนายน   พ.ศ. 2559   ณ  ห้อง ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จำกัด
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ