สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิได้ร่วม การบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค. 2559 เวลา 14:08 น. IP: 125.25.168.165
แชร์ให้เพื่อน

ในวันที่ ๔ กรกฏาคม  ๒๕๕๙  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารการ  ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)     และหน่วยบริการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร  ด้านการรักษาพยาบาล   การส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค   บริการ      ด้านทันตกรรม  บริการการแพทย์แผนไทย  ชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการ  และให้บริการ   ของหน่วยราชการต่างๆ   และโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ได้เข้าร่วมการให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ณ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ

การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุก