|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

มุกดาหารจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2559 เวลา 16:32 น. IP: 223.206.251.213

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นฯ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับทราบหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้จัดเวทีเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่และอธิบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติได้อีกทางหนึ่ง โดยให้มีการแสดงความคิดเห็นทั้งฝ่ายเห็นชอบและไม่เห็นชอบอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้มีการซักถามในประเด็นต่างๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวนมากตามยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้านบานสะพรั่ง และเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย กรธ. สนช. นักการเมือง พ่อค้า ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ นักศึกษา กลุ่มการเมืองท้องถิ่น และสื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๕๐๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย [308]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น [80]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร [250]
ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา [109]
คณะนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร [104]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org