สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร เปิดค่าย คนดีของแผ่นดิน

โพสต์เมื่อ : 17 ส.ค. 2559 เวลา 18:47 น. IP: 119.42.124.224
แชร์ให้เพื่อน

ที่วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น ที่.วัดสระพังทอง ต.หนองแอก อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่าย คนดีของแผ่นดิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะเฉพาะ 5 ประการ คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด /ความมีวินัย/ความซื่อสัตย์สุจริต/ความพอเพียง/มีจิตสาธารณะและพัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสุจริตทั้ง 54 โรงเรียนที่ร่วมโครงการ จะเป็นแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการ ให้กับนักเรียน ต่อไปเพื่อสร้างสังคมที่ดี ให้คนดีคนเก่งได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวชิรสารธรรม เจ้าอาวาสวัดสระพังทอง คณะครู และชุมชนร่วมเป็นวิทยากร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ