สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ปี ๕๙

โพสต์เมื่อ : 19 ส.ค. 2559 เวลา 19:55 น. IP: 122.155.35.217
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งเสริมไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเพื่อเฉลิมฉลองและถวายความจงรักภักดีเทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ ระดับ คือระดับอนุบาล ๖ กิจกรรม และระดับประถมศึกษา ๙ กิจกรรม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ