สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ปี ๕๙ เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็น

โพสต์เมื่อ : 21 ก.ย. 2559 เวลา 14:31 น. IP: 118.175.238.118
แชร์ให้เพื่อน

   กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยเครือข่ายคำอาอวนดงเย็นพัฒนศึกษาจะทำการแข่งขัน/ ประกวด ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๗  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนโรงเรียนคำอาฮวน

ศรีสุราษฎร์วิทยา    

              กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา จึงส่งรายละเอียดการสมัครแข่งขัน เพื่อทำการตรวจสอบ     พร้อมนี้    ขอเรียนเชิญกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ( ตามคำสั่งที่แนบฉบับแก้ไข)   เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง ที่ตรงกัน  ในวันพฤหัสบดีที่   ๒๒    เดือน กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา