สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม

โพสต์เมื่อ : 28 ก.ย. 2559 เวลา 08:20 น. IP: 1.20.119.30
แชร์ให้เพื่อน

          ตามที่กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  การประกวด / แข่งขัน

ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เพื่อคัดตัวแทนระดับเครือข่ายไป

แข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารต่อไป  ซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้นปลุกเร้าในการ

พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ เติมเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักเรียนสุ่สารณชน   โดยเครือข่ายคำอาอวนดงเย็นพัฒนศึกษาทำการแข่งขัน/ ประกวด ระหว่าง

วันที่  ๒๖ – ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา     

                   เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา จึงขอประกาศผลการประกวด / แข่งขัน งานทักษะวิชาการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ตามรายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้