|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

รวมพลังครูมุกดาหาร ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
+โพสต์เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2559 เวลา 09:53 น. IP: 202.29.213.146

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรวมพลังครูมุกดาหาร ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ก่อนการประชุมได้มีพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๒.๕๙ นาที ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดการศึกษาเพื่อที่จะให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาและเป็นไปตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดด้วยวิธีการที่หลายหลาก แต่ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ เมื่อจัดเรียงลำดับจะอยู่ใน ๑๐ อันดับสุดท้ายของประเทศ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งนับเป็นวิกฤตทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำเป็นต้องหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดให้มีการรวมพลังครูมุกดาหาร ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อพบปะ สวัสดีคุณครู สร้างความเข้าใจ บอกเป้าหมาย และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของภาคเรียนที่ ๒ รวมพลังครูมุกดาหาร ตั้งปณิธานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด บุคลากรที่มารวมพลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๐๖ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๔๓ คน ครู บุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของโรงเรียนจาก ๒๔๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ คน ซึ่งได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รองสาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้ ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด กล่าวปฏิญญาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงนามให้คำมั่นสัญญาจะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ทุกคน และนักเรียนทุกคนเป็นคนดีศรีมุกดาหาร ทำตามคำสอนของพ่อ ๙ คำ (๕) โดยจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปฏิญญาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกประการ 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย [305]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น [80]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร [250]
ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา [109]
คณะนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร [104]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org