สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับกลุ่มเครือข่าย ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ : 21 ธ.ค. 2559 เวลา 15:31 น. IP: 118.172.27.177
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่  มีแผนการออกนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  และยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่าย (School Network) รวมทั้งกำหนดระยะเวลา และปฏิทินการนิเทศเพื่อให้สามารถดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

              เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้...