|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access
+โพสต์เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2560 เวลา 12:56 น. IP: 202.29.213.146

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง

     สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำระบบ NT Access เพื่อใช้ในการการจัดสอบ NT ประจำปี 2559 

และได้ทำการอัพโหลดข้อมูลนักเรียนในสังกัดจากระบบ DMC เข้าในระบบการสอบแล้ว ยกเว้นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด ตชด. และโรงเรียนโสตศึกษา จะต้องเข้าไปกรอกเอง เพราะไม่มีข้อมูลในระบบ DMC

     จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเข้าไปเพิ่ม ลด แก้ไขมูลการจัดสอบที่ ระบบNT Access อยู่หน้าเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๐ สำหรับนามผู้ใช้และรหัสผ่านให้ประสานรับที่ประธานเครือข่ายไป เพราะเขตพื้นที่ได้มอบให้ประธานเครือข่ายไปแล้ว

 

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 [500]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) [397]
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร [531]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) [258]
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร [282]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org