สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access

โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค. 2560 เวลา 12:56 น. IP: 202.29.213.146

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง

     สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำระบบ NT Access เพื่อใช้ในการการจัดสอบ NT ประจำปี 2559 

และได้ทำการอัพโหลดข้อมูลนักเรียนในสังกัดจากระบบ DMC เข้าในระบบการสอบแล้ว ยกเว้นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด ตชด. และโรงเรียนโสตศึกษา จะต้องเข้าไปกรอกเอง เพราะไม่มีข้อมูลในระบบ DMC

     จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเข้าไปเพิ่ม ลด แก้ไขมูลการจัดสอบที่ ระบบNT Access อยู่หน้าเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕  มกราคม   ๒๕๖๐ สำหรับนามผู้ใช้และรหัสผ่านให้ประสานรับที่ประธานเครือข่ายไป เพราะเขตพื้นที่ได้มอบให้ประธานเครือข่ายไปแล้ว

 

ผู้โพสต์ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล)
: 2557