สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ข้อสอบ Pre -NT ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ : 18 ม.ค. 2560 เวลา 13:01 น. IP: 202.29.213.146

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กำหนดสอบNT นักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่  8 มีนาคม  2560 เขตพื้นที่การศึกษาขอส่งข้อสอบ Pre NT ในอินบ็อก ของธุรการ ประกอบด้วยข้อสอบ ๓ ด้าน กระดาษคำตอบ และเฉลย เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อสอบดังกล่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ผู้โพสต์ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล)
: 8543