|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access กรณีเด็กพิเศษ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2560 เวลา 12:38 น. IP: 202.29.213.146

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง

        ตามที่ ได้กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเข้ากรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NTAccess ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า สิ่งที่โรงเรียนต้องกรอก ๓ รายการ ได้แก่ ข้อมูลโรงเรียน  ข้อมูลห้องเรียน และข้อมูลนักเรียน

      ข้อมูลนักเรียนที่มีในระบบจะมีสถานะเป็นเด็กปกติทั้งหมด  กรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนพิเศษแต่ในระบบแจ้งไม่ขึ้นสถานะเด็กพิเศษ ขอให้โรงเรียนดาวโหลดแบบกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบมากรอกใหม่ แล้วอัดโหลดขึ้นระบบแทนตัวเดิม โดยลบข้อมูลเดิมออกก่อนค่อยอัพโหลด 

      รายชื่อที่โรงเรียนแจ้งว่าเป็นเด็กพิเศษ ต้องสำเนาหลักฐานแนบในซองกระดาษคำตอบ มิฉะนั้น สพฐ.จะถือว่าเป็นเด็กปกติ (ใช้ใบรับรองแพทย์ หรือ แบบประเมินนักเรียน LD ของโรงเรียนหน้าที่ ๑ กับหน้าสุดท้าย    ที่มีลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและลายมือชื่อผู้ปกครองรับรองด้วย จึงจะถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้) กรณีไม่มีหลักฐานแนบ จะมรสถานะเป็นเด็กปกติ

     

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 [500]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) [397]
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร [531]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) [258]
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร [282]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org