|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

คณะกรรมการการ การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มตำบลหนองบัว
+โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2560 เวลา 15:52 น. IP: 106.0.211.56

ด้วยกองลูกเสือ และยุวกาชาดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านหนองนาว  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง และโรงเรียนบ้านเหล่าดง  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ และยุวกาชาด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริง  รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น  ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์  2560 แบบพักค้างแรม รวม 2 วัน 1 คืน  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว(มัธยม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว [121]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ [200]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป.1(แก้ไข) [516]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว [404]
การประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ รร.บ้านชะโนด ๒ [359]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org