สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

คณะกรรมการการ การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มตำบลหนองบัว

โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2560 เวลา 15:52 น. IP: 106.0.211.56
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยกองลูกเสือ และยุวกาชาดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านหนองนาว  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง และโรงเรียนบ้านเหล่าดง  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ และยุวกาชาด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริง  รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น  ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์  2560 แบบพักค้างแรม รวม 2 วัน 1 คืน  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว(มัธยม)