สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน LAS เครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2560 เวลา 19:12 น. IP: 118.172.31.183

   ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2560  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา  2559 รายนามดังต่อไปนี้