|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2
+โพสต์เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น. IP: 223.206.246.23

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่าน ตามที่สพป.มุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2 โดยทำการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางเครือข่ายได้ดำเนินการตรวจและกรอกคะแนนนักเรียนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งผลการสอบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้คุณครูที่รับผิดชอบแต่ละชั้นนำผลไปรวมกับคะแนนสอบปลายปี 20% ของคะแนนสอบปลายปีในรายวิชาที่ทำการสอบ ซึ่งคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 [521]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) [428]
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร [575]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) [275]
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร [292]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org