|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2
+โพสต์เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น. IP: 223.206.246.23

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่าน ตามที่สพป.มุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2 โดยทำการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางเครือข่ายได้ดำเนินการตรวจและกรอกคะแนนนักเรียนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งผลการสอบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้คุณครูที่รับผิดชอบแต่ละชั้นนำผลไปรวมกับคะแนนสอบปลายปี 20% ของคะแนนสอบปลายปีในรายวิชาที่ทำการสอบ ซึ่งคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว

แก้วมุกดาหาร
คำอาฮวนดงเย็น
สะพานมิตรภาพ
ไตรมิตรนวพัฒน์
เมืองน้ำทิพย์
คำบกคำชะอี
คำชะอีก้าวหน้า
คำชะอีศึกษาพัฒน์
ภูผาเทิบพัฒนา
ภููสระดอกบัว
ดงหลวง
ดงหลวงตอนบน
ร่มกกชัยพัฒนา
คำสร้อย นาอุดม
ธารบังอี่
เมืองหนองสูง
คีรีวงศึกษา
หว้านใหญ่
ดอนตาล

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดอนตาล 17 พ.ค.2561 [201]
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดงหลวง 15 พ.ค.2561 [186]
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.หนองสูง 14 พ.ค.2561 [147]
ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 แยกเครือข่าย [634]
เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) [573]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org