สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2

โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น. IP: 223.206.246.23
แชร์ให้เพื่อน

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่าน ตามที่สพป.มุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2 โดยทำการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางเครือข่ายได้ดำเนินการตรวจและกรอกคะแนนนักเรียนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งผลการสอบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้คุณครูที่รับผิดชอบแต่ละชั้นนำผลไปรวมกับคะแนนสอบปลายปี 20% ของคะแนนสอบปลายปีในรายวิชาที่ทำการสอบ ซึ่งคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว