|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายคีรีวงศึกษา
+โพสต์เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2560 เวลา 13:53 น. IP: 106.0.211.31

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30  ณ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด นายนิรมิตร น้อยทรง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา ได้เปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  มีกิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือ การอ่านเอาเรือง ตามแนว PISA การเขียนเรียงความ การเขียนตามคำบอก แต่งกลอนสี่ ฯลฯ  บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จเรียบร้อย ขอส่งผลการแข่งขันมาพร้อมนี้คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
การจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายคีรีวงศึกษา
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
การจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายคีรีวงศึกษา
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
การจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายคีรีวงศึกษา
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
การจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายคีรีวงศึกษา
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประกาศโครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ActiveLearning สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [37]
ท่านผู้ว่าพร้อมคณะออกสำรวจฝายน้ำล้นห้วยบังอี่ [36]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2561 [193]
ประกาศสวัสดีตุณครู 2561 [198]
ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561 [232]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org