สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:34 น. IP: 202.29.177.238

  วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ อาทิตย์ ทองรอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมและประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ ได้นำลูกเสือ เนตรนารี เดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ซึ่งกิจกรรมก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : บ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร(บ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร)
: 470