สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

โพสต์เมื่อ : 19 ก.ค. 2560 เวลา 17:33 น. IP: 223.206.248.63
แชร์ให้เพื่อน

ด้วย เครือข่ายกลุ่มพัฒนาการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า จะจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและผู้เรียนได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านภาษอังกฤษตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอให้ผู้บริหารและคณะครูตามรายชื่อในคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งได้มาประชุมเพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรม เกณฑ์การแข่งขัน ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๕ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป