สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ครั้ง

โพสต์เมื่อ : 26 ก.ค. 2560 เวลา 12:34 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมรวมพลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ศูนย์การจัดการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ (Clusters) ๑๐ จังหวัดภาคอีสานตอนเหนือ ได้แก่ มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวด/แข่งขันการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พิจารณาเกณฑ์การประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน การมอบโล่รางวัล เหรียญรางวัล ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พร้อมนี้ ได้มีการบันทึกวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ