สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร อบรมสาระประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยกิจกรรม Active Learning

โพสต์เมื่อ : 29 ก.ค. 2560 เวลา 14:41 น. IP: 134.236.8.4
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร นายณรงค์  โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค วิธีการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยวิธีเสริมสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมสร้างเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุผลให้เกิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา) รวมทั้งสิ้น ๒๙๗ คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รศ.ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ