สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ของ ร.ร.บ้านหนองบอน 60(ตัวแทนกลุ่มภูสระฯ)

โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2560 เวลา 01:46 น. IP: 1.2.140.82
แชร์ให้เพื่อน

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว         ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านหนองบอน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1. เด็กชายจิรภัทร  ใจทัศน์
2. เด็กชายสีหราช  กองลาน
 
1. นายธวัชชัย  นนท์จุมจัง
2. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกิตติญา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คนไว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หมั่นเรียน
4. เด็กหญิงลักษ์สุดา  นันทพันธ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  หัวดอน
 
1. นายธวัชชัย  นนท์จุมจัง
2. นางพิมพ์พิชชา  นนท์จุมจัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายจิตตินัย  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจีรพัฒน์  แดงบุตร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซอนพา
3. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไตรแหน่ง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุทพันธ์
5. เด็กหญิงธัญรดา  คนไว
6. เด็กหญิงธีรพร  อุทพันธ์
 
1. นางยุพิน  คนไว
2. นางพัชญ์นันทฺ์  ลุนสะแกวงษ์
3. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
 
รวม 14 8