สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประชุมการเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์เมื่อ : 26 ก.ย. 2560 เวลา 02:24 น. IP: 122.155.45.22

วันนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายณรงค์  โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานศึกษาพอเพียง เป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๗๖ โรงเรียน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 499