สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ศูนย์แนะแนว สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ

โพสต์เมื่อ : 21 พ.ย. 2560 เวลา 05:45 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาลัย ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียน ด้านการแนะแนวอาชีพ ให้กับครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับในสังกัด จำนวน ๕๖ โรงเรียน รวมจำนวน ๒๐๐ คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ พัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม เกี่ยวกับการแนะแนวของครูแนะแนว ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแนะแนวอาชีพ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ