|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

เชิญร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วยเทคนิค Active learning
+โพสต์เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2560 เวลา 10:52 น. IP: 1.2.157.228

      ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา จะจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วยเทคนิคการสอบแบบ  Active learning เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active learning และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้ในการจัดการเรียนการสอน 

     ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายคีรีวง เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ. โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการ
หนังสือเชิญและกำหนดการ

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
งานวันครู อำเภอหนองสูง ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 [46]
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 [41]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มคีรีวงศึกษา [123]
เชิญประชุมผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา [94]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด [111]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org