สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net 2560 เครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2560 เวลา 10:46 น. IP: 223.206.248.153
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยกลุ่มเครือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่ ได้กำหนดจัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ Pre O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายชื่อตามเอกสารแนบ

คำสั่ง Pre O-NET 2560
คำสั่ง Pre O-NET 2560
คำสั่ง Pre O-NET 2560