สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ส่งแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ : 21 ธ.ค. 2560 เวลา 07:54 น. IP: 182.232.109.183
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่ ได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-6 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนานักเรียนด้านความสามารถในการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้เป็นพื้นฐานการเรียนขั้นต่อไป

ดังนั้น  ทางกลุ่มเครือข่ายฯธารบังอี่ จึงขอให้ครูประจำชั้นนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือให้นักเรียนนำไปพัฒนาตนเองได้ และรอรับการนิเทศติดตามของคณะกรรมการต่อไป 

รูปสอบ Pre O-Net 2560 - ธารบังอี่
รูปสอบ Pre O-Net 2560 - ธารบังอี่
รูปสอบ Pre O-Net 2560 - ธารบังอี่
รูปสอบ Pre O-Net 2560 - ธารบังอี่