สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

คำสั่งเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 2560 - เครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560 เวลา 12:06 น. IP: 223.206.249.63
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๘ โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑ โรงเรียนบ้านนากอก โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒ และโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ได้กำหนดจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววนอุทยานภูหมูเพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบ

คำสั่งเข้าค่ายพักแรม 2560
คำสั่งเข้าค่ายพักแรม 2560
คำสั่งเข้าค่ายพักแรม 2560
คำสั่งเข้าค่ายพักแรม 2560
คำสั่งเข้าค่ายพักแรม 2560
คำสั่งเข้าค่ายพักแรม 2560
คำสั่งเข้าค่ายพักแรม 2560